SERVICE

Consulting in the field of business

Dịch vụ tư vấn quản trị Doanh ngiệp là hình thức tư vấn chuyên nghiệp mà INTECH dày công nghiên cứu để giúp cho các Doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vấn đề quản trị Doanh nghiệp và tái cấu trúc công ty.INTECH Group tư vấn cho Doanh nghiệp của bạn từ xuyên suốt quá trình thành lập, phát triển và thay đổi, xây dựng mô hình kinh doanh và quản trị Doanh nghiệp. Chúng tôi xác định thông tin yêu cầu một cách bài bản, đánh giá và phân tích tổng thể Doanh nghiệp để từ đó đưa ra giải pháp và kế hoạch để Doanh nghiệp kiểm soát, phát triển Doanh nghiệp theo đúng hướng mong muốn.

Providing business management consulting services:

CONTACT US