TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển không ngừng, hội nhập sâu rộng trên thị trường Quốc tế. Kéo theo đó lĩnh vực đầu tư là một trong nhưng thành phần cơ cấu quan trọng để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và ngược lại.

Nắm bắt được những thông tin, cơ hội đầu tư, hành lang pháp lý quy định tại Luật phát Việt Nam, luật Quốc tế liên quan đến lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp, INTECH cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên sâu, định hướng, phát triển về đầu tư sao cho lợi nhuận và đúng pháp luật. Đi cùng đó là thủ tục hành chính nhanh gọn, tránh mất thời gian và phát sinh nhiều chi phí.