Giới thiệu địa điểm đầu tư phù hợp

Địa điểm đầu tư là điều các chủ doanh nghiệp quan tâm, vì đó là cơ sở được hưởng ưu đãi đầu tư, chính vì vậy, chủ đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư. Hiện nay, địa điểm đầu tư được phân chia thành từng khu vực đặc thù để xác định chế độ ưu đãi, cụ thể bao gồm: Dự án đầu tư đặt trong khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp; Dự án đầu tư nằm ngoài khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp và dự án đặt ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biết khó khăn. Cùng VKI tìm hiểu chi tiết về địa điểm đầu tư phù hợp qua bài viết dưới đây nhé:

1. Địa điểm thực hiện dự án

– Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

– Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.

– Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Xem thêm: VKI – Cung cấp giải pháp tổng thể về đầu tư dự án

Địa điểm thực hiện dự án

2. Phân loại địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Căn cứ vào chế độ ưu đãi đầu tư của từng địa điểm đặt dự án đầu tư, địa điểm thực hiện dự án đầu tư được phân thành hai nhóm như sau:

2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư về địa bàn

– Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II – Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP).

– Khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quy định của Chính phủ).

– Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ.

2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư về địa bàn

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư về địa bàn là toàn bộ địa điểm nằm ngoài nhóm địa điểm được hưởng ưu đãi đầu tư được đề cập tại mục 2.1 nêu trên.

Xem thêm: Tư vấn thủ tục hợp tác, đầu tư với chủ đầu tư

3. Ưu đãi đầu tư áp dụng cho địa điểm được ưu đãi đầu tư

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật đầu tư 2020, các dự án đặt tại địa điểm được ưu đãi đầu tư sẽ được áp dụng các hình thức ưu đãi sau:

– Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

– Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Xem thêm: Tư vấn và khảo sát địa điểm công trình.

Ưu đãi đầu tư áp dụng cho địa điểm được ưu đãi đầu tư

4. Căn cứ

1. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

2. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

3. Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

4. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Liên hệ ngay với VKI để được tư vấn về địa điểm đầu tư phù hợp nhé.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ