Thành lập viện nghiên cứu

Trong những năm gần đây, nhu cầu nghiên cứu và phát triển khoa học ngày càng được chú trọng và quan tâm nhiều hơn, điển hình như một loạt các trung tâm R&D (trung tâm nghiên cứu), các Viện nghiên cứu liên tục ra đời. Việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm giúp doanh nghiệp làm chủ công nghệ, tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Việc các doanh nghiệp có trung tâm R&D hay viện nghiên cứu còn giúp doanh nghiệp tạo được lòng tin với khách hàng, tiết kiệm được chi chí quảng bá, ngoài ra còn thu hút được nhiều nhân tài khoa học về với doanh nghiệp.  Tuy nhiên một số trung tâm, viện hoạt động ở dạng tự phát mà không được cơ quan có thẩm quyền công nhận và không phải tổ chức, cá nhân nào cũng nắm rõ được các quy trình cũng như thủ tục, hồ sơ để có thể thực hiện dễ dàng. VKI xin cung cấp quy trình cơ bản để thành lập Viện nghiên cứu như sau:

1. Đối tượng thành lập Viện nghiên cứu

Cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước hoặc tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài đều có quyền thành lập Viện nghiên cứu nhưng phải đáp ứng được các điều kiện để thành lập Viện theo quy định của pháp luật.

Thành lập viện nghiên cứu

2. Điều kiện để thành lập Viện nghiên cứu khoa học, công nghệ

a. Điều kiện về Điều lệ của Viện

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 04/2018/NĐ-CP thì Điều lệ của Viện phải đáp ứng được những thông tin như sau:

a) Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ chức khoa học và công nghệ.
b) Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 
c) Trụ sở chính 
d) Người đại diện.
đ) Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động.
e) Lĩnh vực hoạt động
g) Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ.
h) Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác.
i) Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có).
k) Cam kết tuân thủ pháp luật

b. Điều kiện về nhân lực khoa học và công nghệ

– Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 5 người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức, chi tiết có thể xem thêm tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 03/2014/TT-BKHCN.

– Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp. Đối với tổ chức khoa học được tổ chức dưới hình thức Viện thì người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và làm việc chính thức.

Như vậy, nếu Quý khách hàng muốn thành lập Viện nghiên cứu thì Viện của Quý khách phải có ít nhất 5 người có trình độ đại học trở lên, Viện trưởng hoặc Giám đốc Viện phải có trình độ Tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực đăng ký

c. Điều kiện về cơ sở vật chất

Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất – kỹ thuật khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ. 

d. Điều kiện về trụ sở chính

Trụ sở chính là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở chính có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

3. Hình thức Viện

– Theo tiêu chí nguồn vốn thì Viện được chia thành 2 loại: Viện nghiên cứu có nguồn vốn tư nhân và Viện nghiên cứu có nguồn vốn từ nhà nước.

– Theo tiêu chí thẩm quyền phê duyệt thì Viện được chia thành 2 loại: 

+ Viện nghiên cứu thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm Viện nghiên cứu do Cơ quan nhà nước Việt Nam quyết định thành lập, do Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, … thành lập; 

+ Viện nghiên cứu thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ bao gồm những tổ chức khoa học không thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ.

4. Trình tự, thủ tục thành lập Viện nghiên cứu

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Để thành lập Viện nghiên cứu, Quý khách hàng cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những tài liệu như sau:

a) Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
b) Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;
c) Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ;
d) Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập phê duyệt;
e) Tài liệu chứng minh có đủ nhân lực và cơ sở vật chất – kỹ thuật theo quy định của pháp luật để hoạt động khoa học và công nghệ

Bước 2. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ như trên, Quý khách hàng nộp hồ sơ tới Bộ phận một cửa của Cơ quan có thẩm quyền theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. 

Bước 3. Thẩm định hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ và tổ chức Họp hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ.

Bước 4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Lưu ý: Trong tất cả các bước, quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với nội dung bộ hồ sơ. Cơ bản hồ sơ của quý khách sẽ được kiểm tra, thẩm duyệt qua 3 vòng:

– Bộ phận 1 cửa: Trường hợp hồ sơ không đúng về hình thức, thiếu hồ sơ hoặc nội dung hồ sơ chưa rõ ràng thì ngay sau khi tiếp nhận bộ phận một cửa sẽ ngay lập tức trả lại hồ sơ cho quý khách để bổ sung hoàn thiện lại. 

– Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp bộ phận một cửa tiếp nhận và giao cho cán bộ phụ trách kiểm tra hồ sơ, cán bộ phụ trách sẽ kiểm tra về điều kiện thành lập viện, kiểm tra tư cách viện trưởng, nhân sự, cơ sở vật chất, vốn, tài chính, hình thức của các hồ sơ theo quy định của pháp luật 

– Hội đồng thẩm định: Sau khi hồ sơ được chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không cần chỉnh sửa bổ sung hoặc không bị trả về, hồ sơ được thẩm định lần cuối qua Hội đồng thẩm định gồm 7 người, gồm có Ban lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ và các chuyên gia của Sở là những Giáo sư, Tiến sĩ sẽ thẩm định tổng thể về hình thức, nội dung một lần nữa, tiếp tục là sẽ hỏi và phản biện về năng lực khoa học của Viện, Viện trưởng, các nhân sự viện, ngành nghề viện đăng ký, hiệu quả hoạt động của viện, mục tiêu phương hướng của Viện trong tương lai,….. 

5. Một số thủ tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

a. Đăng ký mã số thuế:

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, quý khách phải đăng ký mã số thuế tại Cục thuế nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính.

Trong thời hạn 5 ngày, Cơ quan tiếp nhận sẽ tiến hành lập hồ sơ và cung cấp mã số thuế cho Quý khách.

Lưu ý: Việc đăng ký mã số thuế phải tiến hành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

b. Đăng ký mẫu dấu

Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ rồi thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu tại Cơ quan công an nơi Viện đặt trụ sở chính.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ phụ trách sẽ cấp Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn thời gian lên lấy con dấu.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của VKI về thành lập Viện nghiên cứu, tuy nhiên trong quá trình triển khai, quý khách hàng sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như chi phí do chưa nắm rõ được những quy trình, hồ sơ liên quan dẫn đến phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, chi phí tăng lên. Đó là lý do mà hầu hết các khách hàng đều tìm đến chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn những phương án phù hợp nhất. Nếu quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm hoặc đang có nhu cầu thành lập Viện nghiên cứu thì có thể liên lạc tới Công ty chúng tôi, chúng tôi với đội ngũ chuyên viên đã từng tư vấn, thực hiện thành công thành lập Viện nghiên cứu sẽ tư vấn, hỗ trợ và đưa ra những giải pháp tốt nhất cho Quý khách hàng. 

Để hỗ trợ, giúp đỡ cho các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tình hình dịch Covid 19, VKI hiện đang có nhiều ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ trong tháng này, liên lạc ngay tới chúng tôi để nhận ngay báo giá và những ưu đãi hấp dẫn.

Một số thắc mắc của Khách hàng:

1.      Người đứng đầu Viện nghiên cứu có bắt buộc phải là Tiến sỹ không?

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 03/2014/TT-BKHCN quy định về người đứng đầu Viện nghiên cứu khi xin giấy phép thành lập Viện nghiên cứu “Tổ chức khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện phải có ít nhất một người có trình độ tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và làm việc theo chế độ chính thức.

Như vậy, khi muốn xin giấy phép thành lập Viện Nghiên cứu thì chức danh Viện trường phải có trình độ tiến sỹ.

2.      Hoạt động khoa học công nghệ mà không xin giấy phép có được không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 59/2019/NĐ-CP thì cá nhân thực hiện hoạt động khoa học mà không đăng ký trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thành lập thì bị phạt tiền 4.000.000 – 6.000.000, còn đối với tổ chức là gấp đôi mức phạt của cá nhân, từ 8.000.000 – 12.000.000.

3.      Vốn điều lệ của Viện là bao nhiêu?

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về vốn điều lệ của Viện nghiên cứu, tuy nhiên vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký phải bảo đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên (bao gồm tiền lương, tiền công và tiền chi hoạt động bộ máy…) của tổ chức ít nhất trong 01 năm.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ