Tư vấn thủ tục cấp phép xây dựng nhà máy.

Thủ tục cấp phép xây dựng nhà máy là điều doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm chỉnh khi có kế hoạch xây dựng nhà máy. Vậy thủ tục cấp phép bao gồm những giấy tờ hồ sơ gì và thực hiện ra sao. 

Cùng INTECH tìm hiểu qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thủ tục cấp phép cũng như liên hệ ngay với INTECH để được hỗ trợ tư vấn hoàn thành về thủ tục cấp phép.

Xem thêm: VKI – Cung cấp giải pháp tổng thể về đầu tư dự án

1: Các công trình xây dựng cần xin giấy phép xây dựng

Mặc dù trong luật xây dựng năm 2014 không quy định về trường hợp nào phải cấp giấy phép xây dựng, nhưng theo điều 89 của luật lại thống kê các trường hợp xây dựng công trình không phải xin giấy phép xây dựng; vì thế nếu công trình không nằm trong danh sách được miễn cấp giấy phép xây dựng thì phải xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Các công trình xây dựng cần xin giấy phép xây dựng

2: Thẩm quyền được cấp giấy phép xây dựng

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được pháp luật hiện hành quy định khá cụ thể, rõ ràng tùy thuộc vào đối tượng xin cấp phép xây dựng, cụ thể như sau:

– Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Xem thêm: Tư vấn vận hành nhà máy

Thẩm quyền được cấp giấy phép xây dựng

3: Thủ tục cấp phép xây dựng nhà máy

 • Đơn xin giấy phép xây dựng
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bản vẽ thiết kế nhà máy
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, kết cấu của Chủ trì thiết kế trong bản vẽ
 • Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy, hay phương án phòng cháy chữa cháy quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM)
 • Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư
 • Văn bản thẩm định thiết kế với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 
Thủ tục cấp phép xây dựng nhà máy

4: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

ĐTM là viết tắt của đánh giá tác động môi trường, ĐTM bao gồm các công việc chính: khảo sát, phân tích hiện trạng môi trường, đánh giá và dự báo tác động môi trường của dự án để đưa ra biện pháp giảm thiểu, quản lý, bảo vệ môi trường.

Xem thêm: Tư vấn lĩnh vực Doanh nghiệp

Mục đích của ĐTM

 • Đánh giá được hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án
 • Xác định được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh
 • Biện pháp phòng ngừa, xử lý trước khi xây dựng dự án và đi vào hoạt động
 • Thực hiện đúng theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
 • Quản lý và bảo vệ môi trường hiệu quả 

Liên hệ ngay với VKI để tư vấn thủ tục cấp phép xây dựng nhà máy.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ